Geluidsopname afspelen

Zondag 2 december 2018 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Lied 26 : 1, 2
Gebed
Lezen:Lucas 1 : 5 - 25
Zingen:Psalm 98 : 2, 3
Lezen:Lucas 1 : 57 - 80
Zingen:Gezang 8 : 2, 3, 4
Tekst:H.C. Zondag 40
Preek
Zingen:Gezang 9 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 68 : 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 36 : 2, 3
Zegen