Geluidsopname afspelen

Zondag 18 november 2018 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 92 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 92 : 7, 8
Gebed
Lezen:Handelingen 16 : 11 - 15
Zingen:Psalm 45 : 1
Lezen:Openbaring 14 : 6 - 13
Zingen:Psalm 92 : 3
Tekst:H.C. Zondag 38
Preek
Zingen:Psalm 118 : 9, 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 37 : 1, 2
Zegen