Feeds:
Berichten

Broeders en zusters,

Ik wil aansluiten bij wat collega Van der Wolf in eerste instantie heeft aangedragen.
De beslissende vraag voor alle kerk-zijn is: blijft de kerk bij het Woord van haar Here en Redder? Als onze verhoogde Heiland zijn kerkvisitatierapporten stuurt naar de zeven gemeenten in Klein-Azie (Openba 2 en 3) is d¡t steeds de cruciale toetssteen: hebt u, gemeente, mijn Woord bewaard?!

Download hier de volledige lezing als pdf

Reageren niet mogelijk.