Feeds:
Berichten

(Lezing in de Vijverhoeve, 17 september 2009)

Broeders en zusters,

Ik weet het, de titel van mijn lezing is niet erg origineel: ”Om de ware oecumene”.
Om alleen maar al iets te noemen uit het verleden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: in 1980 verscheen een geschrift onder dezelfde titel. Dat geschrift was samengesteld, zo lezen we in het Inleidend woord, in opdracht van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen-Zuid 1978, en wel door de door haar benoemde deputaten voor de correspondentie met de buitenlandse kerken. Namens deputaten ondertekend door ds. O. J. Douma, voorzitter en ds. P. van Gurp, secretaris.

Download hier de volledige lezing als pdf

Reageren niet mogelijk.