Feeds:
Berichten

Vrijgemaakt van wetticisme en wetteloosheid

(Lezing voor De Vijfhoek, 2 april 2007)

Mijnheer de voorzitter, broeders en zusters,

Vanavond is opnieuw het onderwerp “Schriftgezag” aan de orde.
Wij hebben het dan over het gezag dat de Bijbel heeft.
Wat voor gezag is dat? Onder Gereformeerden is dat niet ter discussie. De Gereformeerde Kerken hebben dat in hun geloofsbelijdenis publiek uitgesproken. Denk aan de artt 3, 5 en 7 van de Ned.Gel. Bel. Wij ontvangen de Bijbel in al zijn 66 boeken als het heilig Woord van God. Kortom: de Schrift heeft goddelijk gezag.

Download hier de volledige lezing als pdf

Reageren niet mogelijk.