Feeds:
Berichten

(Lezing te  Gouda, 9 mei 2012)  

Ps. 122:1,2,3     Lezen: Judas 1-4,17-25       Ps. 19:3,6        Ps. 63:2,3

Broeders en zusters,

De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij gevraagd het onderwerp  ‘de kleine oecumene’  hier vanavond met u te bespreken. Dan gaat het over de groeiende samenwerking die we momenteel zien tussen met name de drie kerkverbanden van de GKV (Geref. Kerken Vrijgemaakt), de CGK (Christelijke Geref. Kerken) en de NGK (Nederlands Geref. Kerken). Met náme, want ook andere kerkverbanden worden in dit verband wel genoemd. Ik denk aan de HHK (Hersteld Hervormde Kerk), de Gereformeerde Bond in de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en de GG (Geref. Gemeenten). Allemaal kerkverbanden die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat zij de gereformeerde belijdenis in hun vaandel hebben staan.

Download hier de lezing als pdf

Reageren niet mogelijk.