Feeds:
Berichten

(Lezing te Enschede, 5 juni 2012)

Broeders en zusters,

De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij verzocht hier vanavond met u na te denken over de zorgelijke ontwikkelingen die zich voltrekken in de Gkv. Daar is ook om gevraagd vanuit deze regio. Achtergrond daarvan is dat velen steeds meer moeite krijgen met wat ze meemaken in hun gemeente of kerkverband.  Kerkleden geven aan: we voelen ons niet veilig meer in de kerk.
U voelt wel aan: daar is de titel van mijn `lezing uit voortgekomen, ‘Biedt de kerk veiligheid?’

Download het hele artikel als pdf

Reageren niet mogelijk.