Feeds:
Berichten

(Uit de Kerk-info van Kampen Ichthus, 2 juni 2012)

Op de website http://www.gereformeerdekerkblijven.nl/ uiten o.a. prof. dr. J. Douma en dr. H.J.C.C.J. Wilschut regelmatig hun grote zorgen over de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Met pijn wordt de voortgaande vervreemding van de gereformeerde leer (en leven) gesignaleerd. In reeksen van artikelen horen wij de oproep om te blijven bij en zo nodig terug te keren tot de geloofspapieren die gereformeerde kerken rijk zijn. Deze papieren willen niet anders dan elkaar blijven binden aan het eeuwig evangelie van de Here van de kerk.

Het valt te verstaan dat wij zulke profetische geluiden met blijdschap begroeten. Het is ons uit het hart gegrepen. Hun zorgen zijn ook de onze. Wij hopen dat velen in de GKV er door wakker geschud mogen worden.

Download hier het hele artikel in pdf

Reageren niet mogelijk.