Feeds:
Berichten

Berichten met categorie 'Lezingen'

(Lezing te  Gouda, 9 mei 2012)   Ps. 122:1,2,3     Lezen: Judas 1-4,17-25       Ps. 19:3,6        Ps. 63:2,3 Broeders en zusters, De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij gevraagd het onderwerp  ‘de kleine oecumene’  hier vanavond met u te bespreken. Dan gaat het over de groeiende samenwerking die we momenteel zien tussen met name de drie kerkverbanden van de GKV [...]

Lees het hele bericht »

Biedt de kerk veiligheid?

(Lezing te Enschede, 5 juni 2012) Broeders en zusters, De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij verzocht hier vanavond met u na te denken over de zorgelijke ontwikkelingen die zich voltrekken in de Gkv. Daar is ook om gevraagd vanuit deze regio. Achtergrond daarvan is dat velen steeds meer moeite krijgen met wat ze meemaken in hun [...]

Lees het hele bericht »

Om Schrift en kerkverband

(Lezing te Nijkerk, 4 juni 2010) Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat zorgen om de ontwikkelingen in de GKV de reden zijn voor deze vergadering. Op allerlei manieren zijn die zorgen de laatste jaren uitgesproken. Maar het lijkt wel of er steeds minder gehoor voor te vinden is. Kerkbreed proberen scribenten in [...]

Lees het hele bericht »

Lezing Capelle a/d IJssel

Broeders en zusters, Ik wil aansluiten bij wat collega Van der Wolf in eerste instantie heeft aangedragen. De beslissende vraag voor alle kerk-zijn is: blijft de kerk bij het Woord van haar Here en Redder? Als onze verhoogde Heiland zijn kerkvisitatierapporten stuurt naar de zeven gemeenten in Klein-Azie (Openba 2 en 3) is d¡t steeds [...]

Lees het hele bericht »

De kerk: forum of tempel?

(Lezing te Assen, 5 november 2009) Broeders en zusters, Laten we eerlijk zijn: deze avond is uit de nood geboren. Een kerkelijke nood. Gemeenteleden voelen zich niet meer veilig bij hun kerkenraad en/of predikant. Kerkleden voelen zich niet meer veilig in hun kerkverband. Laten we maar open uitspreken: dat geeft ontzettend veel pijn. Aan weerskanten. [...]

Lees het hele bericht »

Om de ware oecumene

(Lezing in de Vijverhoeve, 17 september 2009) Broeders en zusters, Ik weet het, de titel van mijn lezing is niet erg origineel: ”Om de ware oecumene”. Om alleen maar al iets te noemen uit het verleden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: in 1980 verscheen een geschrift onder dezelfde titel. Dat geschrift was samengesteld, zo lezen we [...]

Lees het hele bericht »

Schriftgezag maakt het leven gezond

Vrijgemaakt van wetticisme en wetteloosheid (Lezing voor De Vijfhoek, 2 april 2007) Mijnheer de voorzitter, broeders en zusters, Vanavond is opnieuw het onderwerp “Schriftgezag” aan de orde. Wij hebben het dan over het gezag dat de Bijbel heeft. Wat voor gezag is dat? Onder Gereformeerden is dat niet ter discussie. De Gereformeerde Kerken hebben dat in [...]

Lees het hele bericht »