Geluidsopname afspelen

Zondag 24 april 2022 16:30 uur
ds. P. Helmus

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 93 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Gen. 17 : 1 - 8 Dan. 7 : 1 - 14 Matt. 28 : 16 - 20
Zingen:Psalm 60 : 2, 5
Tekst:Matt. 28 : 18 - 20
Preek
Zingen:Psalm 72 : 4, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 10 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 25 : 1, 2, 3
Zegen