Geluidsopname afspelen

Zondag 20 maart 2022 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 92 : 1, 2
Wet
Zingen:Gezang 17 : 1, 2
Gebed
Lezen:Filippenzen 2 : 5 - 11
Zingen:Gezang 17 : 3, 4
Lezen:Filippenzen 2 : 12 - 18
Tekst:Romeinen 8 : 3 en 4
Preek
Zingen:Gezang 17 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 92 : 3, 4, 5
Zegen