Geluidsopname afspelen

Zondag 6 maart 2022 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 16
Wet
Zingen:Psalm 19 : 3, 4
Gebed
Lezen:Romeinen 7 : 14 - 26
Zingen:Psalm 19 : 5, 6
Tekst:Romeinen 8 : 1
Preek
Zingen:Lied 78 : 1, 2, 3, 4
H. Avondmaal:Lezen: H.A.-form.; zingen: Gezang 3
- Tafel 1:Lezen: Johannes 15:1-8; zingen: Psalm 92:7 en 8
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 116 : 7, 8, 10
Zegen