Geluidsopname afspelen

Zondag 13 februari 2022 16:30 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 116 : 1, 3, 10
Gebed
Lezen:Jak 1 : 2 - 7 en 1 Joh 5 : 14 - 15
Zingen:Psalm 17 : 1
Tekst:H.C. Zondag 45
Preek
Zingen:Psalm 28 : 1, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 65 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 141 : 1, 2, 3
Zegen