Geluidsopname afspelen

Zondag 21 maart 2021 16:30 uur
Beeld en geluid

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 27 : 1, 2
Gebed
Lezen:Psalm 56
Zingen:Psalm 27 : 3, 4
Tekst:HC 52
Preek
Zingen:Gezang 5 : 7 - 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 138 : 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 56 : 3, 4
Zegen