Geluidsopname afspelen

Zondag 28 februari 2021 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 147 : 1, 4
Gebed
Lezen:Matheus 3 : 1 - 12
Lezen:Matheus 14 : 1 - 12
Zingen:Gezang 17 : 4, 5
Tekst:Matheus 11 : 2 - 6
Preek
Zingen:Gezang 14 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 18
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 14 : 3, 4
Zegen