Geluidsopname afspelen

Zondag 14 februari 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 108 : 1, 2
Gebed
Lezen:1 TimotheĆ¼s 6 : 3 - 10
Zingen:Psalm 119 : 16, 17
Lezen:Titus 2 : 11 - 15
Tekst:Titus 2 : 12 ('godvruchtig')
Preek
Zingen:Lied 78 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 119 : 5, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 57 : 5, 6
Zegen