Geluidsopname afspelen

Zondag 31 januari 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 84 : 3, 4
Gebed
Lezen:MattheĆ¼s 25 : 31 - 46
Zingen:Lied 300 : 1, 2, 4
Lezen:Titus 2 : 11 - 15
Tekst:Titus 2 : 12 ('rechtvaardig')
Preek
Zingen:Psalm 119 : 11, 12
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 119 : 34, 35
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 84 : 5, 6
Zegen