Geluidsopname afspelen

Zondag 24 januari 2021 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 136 : 1, 2, 14, 18
Gebed
Lezen:Jesaja 40 : 1 - 11
Zingen:Psalm 85 : 1
Lezen:Matheus 3 : 1 - 12
Zingen:Psalm 85 : 2
Tekst:Matheus 3 : 1 - 6
Preek
Zingen:Psalm 63 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 16
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 39 : 1, 3, 6
Zegen