Geluidsopname afspelen

Zondag 19 januari 2020 16:30 uur
kand. P Helmus

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 95 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Psalm 51, Romeinen 7 : 7 - 26
Zingen:Psalm 119 : 55, 60, 65
Tekst:H.C. Zondag 44
Preek
Zingen:Psalm 51 : 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 2 : 1 , Gezang 2 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 17 : 1, 3, 4, 5
Zegen