Geluidsopname afspelen

Zondag 19 januari 2020 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 57 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 19 : 3, 4
Gebed
Lezen:1 Johannes 3 : 18 - 24
Zingen:Lied 95 : 1, 2, 3
Lezen:2 Johannes, : 1 - 13
Tekst:2 Johannes, : 4
Preek
Zingen:Psalm 86 : 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 43 : 3, 4, 5
Zegen