Geluidsopname afspelen

Zondag 5 januari 2020 16:30 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 24 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Lev. 25 : 1 - 17; Tim. 6
Zingen:Psalm 37 : 1, 2, 16
Tekst:H.C. Zondag 42
Preek
Zingen:Psalm 49 : 2, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 4 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 119 : 13, 25
Zegen