Geluidsopname afspelen

Zondag 29 december 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 57 : 5, 6
Gebed
Lezen:Hosea 11
Zingen:Psalm : 125 : 1, 2, 4
Tekst:Mat. 2 : 13 - 18
Preek
Zingen:Psalm : 143 : 1, 2, 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm : 126 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 31 : 1
Zegen