Geluidsopname afspelen

Zondag 22 december 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 72 : 10
Gebed
Lezen:Lucas 1 : 26 - 38
Zingen:Gezang 7 : 1, 2, 3, 6
Lezen:Johannes 1 : 9 - 11
Tekst:Johannes 1 : 12, 13
Preek
Zingen:Psalm 71 : 8, 9, 11
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 86 : 5, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 71 : 13, 14
Zegen