Geluidsopname afspelen

Zondag 24 november 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 76 : 1, 3
Gebed
Lezen:Psalm 8
Zingen:Psalm 8 : 6
Tekst:H.C. Zondag 36
Preek
Zingen:Gezang 7 : 1 2 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 63 : 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 103 : 1, 9
Zegen