Geluidsopname afspelen

Zondag 20 oktober 2019 10:00 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 121 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 19 : 5, 6
Gebed
Lezen:Jer. 1
Zingen:Psalm 119 : 51, 53
Tekst:Jer. 1 : 18 - 19
Preek
Zingen:Psalm 91 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 121 : 3, 4
Zegen