Geluidsopname afspelen

Zondag 6 oktober 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 102 : 12, 13
Gebed
Lezen:Leviticus 7 : 11 - 21
Zingen:Psalm 22 : 10, 12
Lezen:1 Samuël 1 : 1 - 20
Zingen:Gezang 15 : 1, 2
Tekst:H.C. Zondag 29
Preek
Zingen:Psalm 119 : 66
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 103 : 5, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 392 : 1, 3, 4, 5
Zegen