Geluidsopname afspelen

Zondag 15 september 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 136 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Exodus 24 : 1 - 8
Zingen:Psalm 136 : 10, 18, 21
Lezen:Hebree├źn 9 : 11 - 28
Zingen:Psalm 115 : 1, 2
Lezen:NGB art. 34 - tot gedurende ons hele leven - pg. 431
Zingen:Psalm 115 : 5
Tekst:H.C. Zondag 26
Preek
Zingen:Psalm 105 : 1, 4, 21
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 18
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 16 : 3, 4
Zegen