Geluidsopname afspelen

Zondag 8 september 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Lied 14 : 2, 4, 5
Wet
Zingen:Psalm 80 : 1, 2
Gebed
Lezen:Psalm 23
Zingen:Psalm 100 : 2, 3, 4
Tekst:H.C. Zondag 25
Preek
Zingen:Psalm 23 : 1, 2, 3
H. Avondmaal:Lezen: H.A.-form.; zingen: Gezang 3
- Tafel 1:Lezen: Ezechiël 34:11,12; zingen: Psalm 40:7
- Tafel 2:Lezen: Ezechiël 34:13,14; zingen: Psalm 107:1
- Tafel 3:Lezen: Ezechiël 34:15,16; zingen: Psalm 103:1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 103 : 2, 3
Zegen