Geluidsopname afspelen

Zondag 4 augustus 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 62 : 1, 3, 4
Gebed
Lezen:Ef 1 : 3 - 14
Zingen:Psalm 86 : 2, 4, 5
Tekst:H.C. Zondag 20
Preek
Zingen:Psalm 37 : 5, 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 87 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 20 : 1, 4
Zegen