Geluidsopname afspelen

Zondag 14 juli 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 21 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Romeinen 6 : 1 - 14
Lezen:1 Korinthe 15 : 50 - 58
Zingen:Gezang 24 : 2, 3, 5
Tekst:H.C. Zondag 17
Preek
Zingen:Gezang 22 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang : 22 : 5, 6, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 20 : 2, 3, 4, 6
Zegen