Geluidsopname afspelen

Zondag 16 juni 2019 10:00 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm : 46 : 1
Wet
Zingen:Psalm : 46 : 3, 4
Gebed
Lezen:1 Kor. 11 : 17 - 34
Zingen:Psalm : 22 : 12, 13
Tekst:2 Kor. 5 : 20, 21
Preek
Zingen:Psalm 119 : 59, 60
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 72 : 10
Zegen