Geluidsopname afspelen

Zondag 9 juni 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 28 : 2, 3, 4
Wet
Zingen:Psalm 32 : 1, 3, 5
Gebed
Lezen:Handelingen 2 : 1 - 13
Zingen:Gezang 26b : 2, 3, 5
Lezen:Psalm 143
Zingen:Psalm 61 : 1, 2, 3
Tekst:Psalm 143 : 10
Preek
Zingen:Psalm 138 : 1, 2, 3, 4
Openb. geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 143 : 8, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 89 : 1, 2, 3, 4
Zegen