Geluidsopname afspelen

Zondag 12 mei 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 29 : 5
Gebed
Lezen:Gen. 1 : 1 - 2 : 2
Zingen:Psalm 8 : 1, 2, 3, 6
Tekst:H.C. Zondag 9
Preek
Zingen:Psalm 131 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 136 : 1, 2, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 103 : 4
Zegen