Geluidsopname afspelen

Zondag 5 mei 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 19 : 4, 5, 6
Gebed
Lezen:Hebreeƫn 11 : 1 - 6 en 32 - 40
Zingen:Gezang 29 : 1, 2, 3, 4
Tekst:H.C. Zondag 8
Preek
Zingen:Gezang 28 : 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 19 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 146 : 1, 2, 3
Zegen