Geluidsopname afspelen

Zondag 28 april 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 139 : 1, 2
Gebed
Lezen:Psalm 86 : 1 - 7
Zingen:Psalm 86 : 3, 4, 5
Lezen:Psalm 86 : 14 - 17
Tekst:H.C. Zondag 7
Preek
Zingen:Psalm 9 : 7, 8
Zingen:Gezang 3 (= geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 18 : 14, 15
Zegen