Geluidsopname afspelen

Zondag 21 april 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 20 : 1, 2, 6
Gebed
Lezen:Johannes 11 : 1 - 27; Lucas 24 : 1 - 8
Zingen:Psalm 21 : 1, 2, 3, 4
Tekst:Lukas 24 : 1 - 8
Preek
Zingen:LB Gezang 215
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 23 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 22 : 1, 3, 5
Zegen