Geluidsopname afspelen

Zondag 10 maart 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 146 : 3, 4, 6
Gebed
Lezen:Lucas 4 : 14 - 30
Zingen:Psalm 132 : 6, 7, 8, 9
Lezen:Lucas 18 : 31 - 43
Tekst:Lucas 18 : 18
Preek
Zingen:Psalm 89 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 89 : 3, 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 89 : 6, 7
Zegen