Geluidsopname afspelen

Zondag 10 maart 2019 10:00 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 77 : 1, 2, 3
Wet
Zingen:Psalm 27 : 6
Gebed
Lezen:Mattheus 10 : 16 - 33
Zingen:Psalm 37 : 2, 8
Lezen:Romeinen 8 : 31 - 39
Zingen:Psalm 37 : 10, 16
Tekst:H.C. Zondag 1
Preek
Zingen:Psalm 27 : 1, 3, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 145 : 4, 5
Zegen