Geluidsopname afspelen

Zondag 3 maart 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 121 : 2 - 3 - 4
Gebed
Lezen:Titus 2 : 11 - 3 : 15
Zingen:Gezang 32 : 1, 2
Tekst:Titus 3 : 1 - 4
Preek
Zingen:LB 107 : 1 - 2 - 3 - 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 149 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 86 : 5, 7
Zegen