Geluidsopname afspelen

Zondag 3 maart 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 41 : 5
Wet
Zingen:Psalm 95 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:1 Koningen 4 : 21 - 34
Zingen:Psalm 72 : 1, 2, 3
Lezen:1 Koningen 11 : 1 - 13
Tekst:H.C. Zondag 52 - 2
Preek
Zingen:Psalm 72 : 10
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 434 : 2, 3, 4, 5
Zegen