Geluidsopname afspelen

Zondag 24 februari 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 103 : 1, 8, 9
Gebed
Lezen:Genesis 28 : 10 - 19
Lezen:Johannes 1 : 44 - 52
Zingen:Psalm 116 : 1, 3, 7, 8
Tekst:Johannes 1 : 51 - 52
Preek
Zingen:Psalm 91 : 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 17 : 1, 3, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 89 : 3, 7
Zegen