Geluidsopname afspelen

Zondag 24 februari 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 34 : 1, 3
Bediening H. Doop
Zingen:Psalm 134 : 2, 3
Wet
Zingen:Psalm 119 : 6, 7
Gebed
Lezen:2 Koningen 6 : 8 - 23
Zingen:Psalm 68 : 7, 8
Tekst:H.C. Zondag 52, vraag en antwoord 127
Preek
Zingen:Psalm 91 : 5, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 392 : 1, 3, 5
Zegen