Geluidsopname afspelen

Zondag 17 februari 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 34 : 1, 2
Gebed
Lezen:Mattheus 5 : 23 - 24; 5 : 38 - 48; 6 : 14 - 15
Zingen:Psalm 34 : 7, 8
Tekst:H.C. Zondag 51
Preek
Zingen:Gezang 5 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 85 : 1, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:LB 409 : 1, 5
Zegen