Geluidsopname afspelen

Zondag 10 februari 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 145 : 3, 4
Wet
Zingen:Psalm 145 : 5
Gebed
Lezen:Jesaja 45 : 1 - 8
Zingen:Psalm 93 : 1, 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 50
Preek
Zingen:Gezang 5 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 16 : 3, 4, 5
Zegen