Geluidsopname afspelen

Zondag 3 februari 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 108 : 1, 2
Gebed
Lezen:Kolossenzen 3 : 5 - 17
Zingen:Psalm 149 : 1, 2
Tekst:Kolossenzen 3 : 16
Preek
Zingen:Gezang 28 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 98 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 150 : 1, 2
Zegen