Geluidsopname afspelen

Zondag 3 februari 2019 10:00 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 103 : 1, 8
Wet
Zingen:Psalm 131 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Mattheus 26 : 30 - 46
Zingen:Psalm 86 : 1, 4, 5, 7
Tekst:H.C. Zondag 49
Preek
Zingen:Psalm 40 : 2, 3, 4, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 5 : 1, 4, 10
Zegen