Geluidsopname afspelen

Zondag 27 januari 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 84 : 1, 6
Gebed
Lezen:Exodus 17 : 1 - 7
Zingen:Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Tekst:Mattheus 4 : 5 - 7
Preek
Zingen:Psalm 139 : 1, 2, 11
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 56 : 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 91 : 5, 6, 7, 8
Zegen