Geluidsopname afspelen

Zondag 27 januari 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 13 : 1, 2, 3, 4
Wet
Zingen:Psalm 19 : 5, 6
Gebed
Lezen:Lucas 18 : 1 - 8
Zingen:Psalm 12 : 1, 3, 5
Lezen:1 Petrus 4 : 7 - 19
Tekst:H.C. Zondag 48
Preek
Zingen:Gezang 5 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 98 : 3, 4
Zegen