Geluidsopname afspelen

Zondag 20 januari 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 100 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Kolossenzen 2 : 4 - 15
Zingen:Psalm 110 : 5, 6
Lezen:Kolossenzen 2 : 16 - 3 : 4
Tekst:Kolossenzen 2 : 8 - 10
Preek
Zingen:Psalm 60 : 5
Zingen:Gezang 4 (= geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 30 : 1, 2, 3
Zegen