Geluidsopname afspelen

Zondag 20 januari 2019 10:00 uur
br. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 40 : 3, 4, 7
Wet
Zingen:Psalm 119 : 65
Gebed
Lezen:Exodus 25 : 31 - 40
Lezen:Zacharia 4 : 1 - 6
Zingen:Gezang 5 : 1, 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 47
Preek
Zingen:Psalm 135 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 27 : 1, 5
Zegen